FONDS VOOR CENTRUM

Fonds voor Centrum zet zich in voor initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Fonds voor Centrum werft en verdeelt lokaal geld.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij het fonds. Om lokaal geld te kunnen verdelen, moeten we eerst geld werven. Binnenkort meer informatie over hoe jij ook kan bijdragen aan het fonds – en daarmee kan bijdragen aan bijzondere initiatieven die het Centrum maken.

VOOR MEER INFORMATIE:

Ailbhe Cunningham
Contact
Fonds voor Centrum
ailbhe@mensenmakenamsterdam.nl

www.fondsvooroost.nl

www.fondsvoorzuidoost.nl

www.fondsvoornieuwwest.nl

www.fondsvoorzuid.nl

www.fondsvoornoord.nl

www.fondsvoorwest.nl