Aanvragen

Iedereen met een goed idee voor het Centrum van Amsterdam kan een aanvraag indienen bij Fonds voor Centrum. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon). Je kunt dit geld aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Een voorbeeld van dit formulier kun je hier zien.

De kosten voor jouw buurtproject kunnen hoger dan €3.000 zijn. De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. Klik hier voor een overzicht met fondsen die ook buurtprojecten ondersteunen.

Budget

Fonds voor Centrum valt onder de Stichting Mensen Maken Amsterdam. Ieder jaar probeert de stichting om € 60.000 projectbudget voor Fonds voor Centrum bijeen te krijgen. Dat moet ieder jaar weer gebeuren – het staat niet vast dat dit streefbedrag wordt gehaald. Het kan meer of minder zijn. We vragen Amsterdammers, ondernemers, bedrijven, fondsen en gemeente hieraan bij te dragen. Met het opgehaalde geld kan Fonds voor Centrum mooie buurtinitiatieven ondersteunen. 

Tien keer per jaar komen buurtcomitéleden bij elkaar om de aanvragen te beoordelen aan de hand van de criteria en hun eigen kennis en expertise. Dat betekent dat er gemiddeld € 6.000 te verdelen is per vergadering – er moeten dus scherpe keuzes gemaakt worden. Het kan dus zijn dat een aanvraag wel of gedeeltelijk binnen de criteria past maar niet toegekend wordt omdat er beter passende aanvragen zijn. 

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande criteria:

 • de aanvrager woont en/of werkt in het Amsterdamse Centrum.
 • het project vindt plaats in het Centrum;
 • het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;
 • bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;
 • participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;
 • de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een aanvulling is op het bestaande aanbod;
 • er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande organisaties;
 • het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar;
 • waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Let op:

 • Aanvragers die al eerder een aanvraag hebben ingediend, dienen deze eerst af te ronden en te verantwoorden voordat zij een nieuwe aanvraag kunnen indienen.
 • Het buurtfonds ondersteunt geen projecten die al van start zijn gegaan op het moment van aanvraag.
 • Projecten dienen binnen een half jaar na toekenning te hebben plaatsgevonden en dienen ook binnen dit termijn te zijn verantwoord. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits dit expliciet vermeld staat in het projectplan en goed wordt onderbouwd.

Tip!

Spreek je nog weinig (of geen) Nederlands maar heb je wel een goed idee voor jouw buurt? Stuur ons een mailtje en we helpen je verder.

Door op onderstaande knop te klikken, kan je een aanvraag doen. Let op: je hebt maximaal 60 minuten om het aanvraagformulier in te vullen en kunt het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. Wil je eerst het formulier rustig invullen in Word en daarna kopiëren en plakken in ons digitale aanvraagformulier? Klik hier. En download hier een voorbeeld van het aanvraagformulier.

Let op: Vanaf 16 juli t/m 21 augustus is het kantoor van Fonds voor Centrum en Mensen Maken Amsterdam gesloten. Vragen die binnenkomen na 16 juli zullen wij pas na 21 augustus bekijken en beantwoorden. In augustus en september is er geen aanvraagronde. Wij nemen gedurende deze periode dan ook geen aanvragen in behandeling. De eerstvolgende deadline is op 25 september 2022. Ons aanvraagformulier staat vanaf 1 september weer online. De verwerking van verantwoordingen  zullen waarschijnlijk iets langer duren dan de gebruikelijke twee weken. 

Wanneer je een bijdrage hebt ontvangen van Fonds voor Centrum horen wij graag na afloop hoe het project is verlopen. Hier kun je je verantwoording indienen samen met jouw bonnen/facturen en (enkele) foto’s.

Aanvragen

Iedereen met een goed idee voor Centrum kan een aanvraag indienen. Maximaal 3.000,- als stichting of vereniging en 1.500 als privé persoon.

Steun jouw buurt

Met jouw bijdrage kunnen wij prachtige buurtprojecten in Amsterdam-Centrum ondersteunen!

© 2022 Mensen maken Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer