Aanvragen

Iedereen met een goed idee voor het Centrum van Amsterdam kan een aanvraag indienen. Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon). Je mag ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen.

De kosten voor jouw project kunnen hoger dan €3.000 zijn. De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding.

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande criteria:

 • de aanvrager woont en/of werkt in het Amsterdamse Centrum.
 • het project vindt plaats in het Centrum;
 • het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;
 • bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;
 • participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;
 • de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een aanvulling is op het bestaande aanbod;
 • er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande organisaties;
 • het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar;
 • waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Let op:

 • Aanvragers die al eerder een aanvraag hebben ingediend, dienen deze eerst af te ronden en te verantwoorden voordat zij een nieuwe aanvraag kunnen indienen.
 • Het buurtfonds ondersteunt geen projecten die al van start zijn gegaan op het moment van aanvraag of projecten die onderdeel uitmaken van reguliere activiteiten van in de buurt actieve organisaties.
 • Projecten dienen binnen een half jaar na toekenning te hebben plaatsgevonden en dienen ook binnen dit termijn te zijn verantwoord. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits dit expliciet vermeld staat in het projectplan en goed wordt onderbouwd.

Tip!

Spreek je nog weinig (of geen) Nederlands maar heb je wel een goed idee voor jouw buurt? Stuur ons een mailtje en we helpen je verder.

Benieuwd naar hoe een aanvraag er uit kan zien? Download hier een voorbeeldaanvraag.