Aanvragen

Let op: Per vergadering is er ongeveer 5.000 euro te verdelen. Daarnaast kunnen we maximaal 15 aanvragen per vergadering behandelen. Hierom zijn we terughoudend in het behandelen van projecten met een totale begroting hoger dan 15.000.

Iedereen met een goed idee voor het centrum van Amsterdam kan een aanvraag indienen. Je kunt maximaal €1.500 aanvragen. Je mag ook een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen. Je kunt dit geld aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Een voorbeeld van dit formulier kun je hier zien.

De kosten voor jouw buurtproject kunnen hoger dan €1.500 zijn. De rest van de begroting kan gedekt worden door bijvoorbeeld het stadsdeel, door andere fondsen of organisaties, een eigen bijdrage of via crowdfunding. Klik hier voor een overzicht met fondsen die ook buurtprojecten ondersteunen. Om het geld aan te vragen moet jouw project aan een aantal eisen voldoen. Het is belangrijk dat: 

 • de aanvrager woont en/of werkt in het Amsterdamse Centrum.
 • het project vindt plaats in het Centrum;
 • het project start binnen 3 maanden;
 • het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;
 • bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;
 • participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;
 • de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een aanvulling is op het bestaande aanbod;
 • er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande organisaties;
 • het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar;
 • waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Let op:

 • Aanvragers die al eerder een aanvraag hebben ingediend, dienen deze eerst af te ronden en te verantwoorden voordat zij een nieuwe aanvraag kunnen indienen.
 • Het buurtfonds ondersteunt geen projecten die al van start zijn gegaan voor de vergadering van het buurtcomité.
 • Projecten dienen binnen een half jaar na toekenning te hebben plaatsgevonden en dienen ook binnen dit termijn te zijn verantwoord. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits dit expliciet vermeld staat in het projectplan en goed wordt onderbouwd.

Tip!

Spreek je nog weinig (of geen) Nederlands maar heb je wel een goed idee voor jouw buurt? Stuur ons een mailtje.

Door op onderstaande knop te klikken, kan je een aanvraag doen. Let op: je hebt maximaal 60 minuten om het aanvraagformulier in te vullen en kunt het aanvraagformulier niet tussentijds opslaan. Wil je eerst het formulier rustig invullen in Word en daarna kopiëren en plakken in ons digitale aanvraagformulier? Klik hier. En download hier een voorbeeld van het aanvraagformulier.

Wanneer je een bijdrage hebt ontvangen van Fonds voor Centrum horen wij graag na afloop hoe het project is verlopen. Hier kun je je verantwoording indienen samen met jouw bonnen/facturen en (enkele) foto’s.

Beschikbaar budget

Fonds voor Centrum valt onder de Stichting Mensen Maken Amsterdam. Ieder jaar probeert de stichting om €30.000 voor Fonds voor Centrum bijeen te krijgen. Dat moet ieder jaar weer gebeuren. Het staat niet vast dat dit bedrag wordt gehaald. Het kan meer of minder zijn. We vragen Amsterdammers, ondernemers, bedrijven, fondsen en gemeente hieraan bij te dragen. Met het opgehaalde geld kan Fonds voor Centrum mooie buurtinitiatieven ondersteunen. 

Acht keer per jaar komen de buurtcomitéleden – vrijwillig, betrokken buurtbewoners uit het Centrum – bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen. Gemiddeld is er €5.000 te verdelen per vergadering. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Het kan zijn dat een aanvraag wel of voor een deel aan de eisen voldoet maar niet geselecteerd wordt omdat er aanvragen zijn die beter passen. 

Aanvragen

Iedereen met een goed idee voor Centrum kan een aanvraag indienen. Je kunt maximaal €1.500 aanvragen bij ons buurtfonds.

Steun jouw buurt

Met jouw bijdrage kunnen wij prachtige buurtprojecten in Amsterdam-Centrum ondersteunen!

© 2024 Mensen maken Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer