Kindschip

Stichting Amsterdam Dog Parade bracht een inspirerend verhaal aan 750 mensen over de geschiedenis van het Amsterdamse slavernij verleden. 

“Het is belangrijk dat de huidige generatie en dan zeker tijdens dit herdenking jaar van de afschaffing van de slavernij op de hoogte wordt gebracht over hoe het in die tijd was.” – Stichting Amsterdam Dog Parade  

Wil jij meer zien van dit project? Bekijk dan: https://www.facebook.com/search/top?q=kindschip