Ontmoetingsplek voor de jeugd

Een fijne ontmoetingsplek ontwikkelen met en voor Nieuwmarktbuurt jongeren, waar altijd iets te doen is. 

Voor jongeren uit de Nieuwmarktbuurt is er nu geen duidelijke eigen plek. Tot 12 jaar zijn ze welkom op Speeltuin de Waag, maar als ze ouder worden gaan ze door de buurt zwerven en veroorzaken soms overlast. 

We gaan één plek maken waar jongeren uit de buurt altijd terecht kunnen om elkaar op te zoeken en waar activiteiten plaatsvinden.  Het basketbalpleintje naast de Flessenman is al beperkt ingericht voor jongeren, maar er is te weinig gelegenheid om echt lekker te chillen.  

Met nieuwe hangbankjes, WiFi, een informatiebord met het wekelijkse activiteitenoverzicht, een watertappunt, mooie graffiti, een kleine skateramp, voetbalgoaltjes en een kooi om het pleintje gaan we deze plek veel aantrekkelijker maken de jongeren in de Nieuwmarktbuurt.   

Dit moet ook een fijne ontmoetingsplek worden voor wekelijkse activiteiten door de jongerenmedewerkers van Dock en Sciandri, en voor de activiteiten van het plan ‘Top tieners – Nieuwmarkt’.  Door middel van een structurele programmering van regelmatige activiteiten op een fijne chillplek houden jongeren binding met elkaar en met de buurt.